Nyheter

Garageporten fungerar ej som den ska och service är beställt.

För att komma in och ut fram tills service sker kan man öppna/stänga manuellt, och det verkar då som det går lättare om man först trycker på stoppknappen innan man trycker på öppna eller stäng.

Vi meddelar så snart vi vet när service kommer att utföras.

Styrelsen/ gm Sten

Styrelsen meddelar att från årsskiftet 2020-01-01 höjs avgifterna för lägenhet 190-199, lokal L212 och lägenhet 107+111 enligt det beslut som fattades vid årsmötet 2019-05-19 (årsmötesbilaga 4b).

Övriga bostadsrättslägenheter får oförändrad avgift.

För övriga lokaler och parkeringsplatser höjs avtalsmässigt hyran med ca 2%.

För våra två kvarvarande hyreslägenheter (i port 20 och 26) höjs hyran enligt schablon med 1,8%.

En fullständig lista "SMST Hyreshöjningar 2010-01-01"  för alla lokaler och bostadsrätter kan laddas ner från hemsidan under: Föreningen/Ekonomi.

 

/Styrelsen

 

 

Hej!

Styrelsen utreder just nu ett förslag att installera en kamera vid vår garageport. Detta skulle innebära att vi endast ser vilka som går in och ut via garageporten och inte någon övervakning i självaste garaget. Då det tidigare har varit inbrott i bilar och att vi hittat verktyg som förövarna lämnat efter sig tror vi att kameraövervakning kan både avskräcka samt bidra polisen med identifiering. Har ni några frågor om detta ber vi er kontakta oss via styrelsens Mail/kontaktformuläret!


Mvh

Styrelsen 

 

Hej,

Lördag 9:e November kommer bullrande bilningsarbeten att utföras i det f.d. bilmek-kontoret i garaget. Arbetena bedöms främst störa boende på Gammelgårdsv. 26 D och E samt i port 24 som ligger ovanför arbetsstället. Vid problem ring Roger 070-515 4670

Måndag 11:e November påbörjar Aronsson Bygg AB reparation av läckage i terrassbjälklaget utanför Gammelgårdsv 26D, arbetena beräknas pågå i ca max en vecka, varefter besiktning ska utföras preliminärt 26/11, och därefter vidtar någon veckas återställningsarbeten. Arbetena bedrivs dagtid 8-17 och bedöms endast kortvarigt vara bullrande, men störning i form av bilar och material som ska fram till arbetsplatsen förväntas.

Vid frågor eller problem - ring Sten 070-458 4042

 

För styrelsen BRF Klädstrecket 24 / gm Sten