Nyheter

Varning !!

Varning!!

Natten till onsdagen (9/6) hade vi någon som klättrade högt upp på ställningen vid port 20, vilket observerades från en balkong i port 22 och polis tillkallades, men när de anlände var klättraren borta. Vi vet inte om detta var ett pojkstreck eller en tjuv som avsåg att klättra in eller bara förbereda för inbrott - men hur som helst måste vi vara försiktiga och hålla fönster och balkonger stängda nattetid eller tid då vi inte är hemma.

Tyvärr är detta något som vi måste leva med när takentreprenaden pågår så alla uppmanas till försiktighet samt att hålla uppsikt. Upptäcker ni någon person som inte hör hemma på gården/terrassen fråga vad de gör där, och om någon klättrar på ställningen ring polis och anmäl allt ni sett till

Styrelsen /gm Sten