Nyheter

Rosebs entreprenad går in i ny fas - gården blir nu blockerad för genomfart från nästa vecka

Hej, Rosebs entreprenad löper på planenligt och ställningsbygget är nu i stort sett klart, återstår bara en bit på gaveln vid port 26 där vi avvaktar tillstånd för placering av ställning på trottoaren.

Från kommande vecka placerar nu Roseb ut en- eller två containers för rivningsgods på vägen längs gården, och grusgången blir därmed blockerad för genomfart, men väg fram till varje port för utryckningsfordon kommer att hållas fri. Roseb avser att börja med Flottbrohuset och de första containers kommer också att placeras där. Det är nu av stor vikt att inga andra fordon än Rosebs blockerar väg fram till portarna, då utryckningsfordon måste kunna köra in och sen backa ut. Ej heller får gästparkeringsplatserna användas av andra än Roseb, och för er som har hantverkare inne i era lägenheter så måste de informeras om att endast transport och kortvarig urlastning är tillåtet, och att deras bilar sedan direkt måste köras bort från gården. För hantverkare gäller som vanligt att Big-bags varje vecka måste transporteras bort, och att tillfälliga Big-bags placeras så att de inte stör Rosebs arbete.'

Rosebs arbete drivs med början vid Flottbrohuset och sedan vidare på Badstrandshuset i etapper från port 20 bort emot port 26 som utförs sist. Arbetet kommer att pågå hela sommaren och containers på gården kommer succesivt att flyttas längs grusgången och placeras mitt emellan portarna så att tillträde för utryckningsfordon alltid kommer att finnas. Rivningsmaterial från taket slängs via stört-trumma direkt ned i containern, och allt tegel på terrassidan på Badstrandshuset planeras att bäras över taknock för att sen tas ned på gårdssidan. Utöver byte av papp, läkt och tegelpannor ska 10 gamla takfönster rivas och ersättas med 22st nya och större takfönster som ingår i den utbyggnad av de gamla torkvindarna som just nu också påbörjas. Alla arbeten på taksidan emot terrassen kommer att prioriteras så att ställningen där kan rivas först. Syner av extern besiktningsman av Rosebs utförda arbete kommer succesivt att utföras, och slutbesiktning för hela taket är planerad till Oktober månad.

/Styrelsen gm Sten