Nyheter

Virtuell föreningsstämma Brf Klädstrecket 24

Hej kära medlemmar, 

Pga den tillfälliga pandemilagen och att flera medlemmar hört av sig och önskat att delta på distans så har vi beslutat att ha en virtuell årsstämma i år. Vi behåller samma tid och datum som tidigare. Länken till Google Meet konferensen hittar ni nedan. 

 

Kallelse till föreningsstämma i Brf Klädstrecket 24

Tid: 11:e april 2021 kl 11:00

Plats:

Digitalt via Google Meet klicka här!  (Du behöver inte ladda ner något utan du behöver bara ha en webbläsare)

Om du inte kan ansluta via länken ovan så kan du ringa in till mötet istället:

‪Tel: +46 8 505 459 20‬

PIN: ‪216 009 049‬#

 

Samtliga handlingar (kallelse, dagordning samt bilagor) laddas ner här: Årsstämma 2021 v2.pdf (OBS! Underhållsplan ligger sist i dokumentet)

Styrelsens ambition är att stämman ska kunna genomföras på max en timme, varför vi ber alla att läsa på utdelade dokument i förväg och vara förberedda på att omgående rösta på respektive fråga enligt dagordningen.

Inga föredragningar kommer att hållas av styrelsen och endast korta frågor/diskussioner kommer att tillåtas. Frågor där medlemmarna önskar mer information och diskussion kommer istället att bordläggas för att tas upp under ett extra möte efter årsmötet. Ställ gärna även frågor till styrelsen i förväg via styrelsemailen () så ska vi besvara detta redan före mötet alternativt under stämman.

För att hålla nere antalet deltagare vid mötet bör max en person per hushåll delta, och styrelsen ser gärna också att medlemmar om så är möjligt inte närvarar utan istället röstar via annan betrodd person som då ska ha fullmakt.

Om du vill ha informationen utskriven kontaktar du i första hand styrelsen via styrelsemailen () alternativt kassör Monica Melin på 070-768 97 72.

 

Mvh

Styrelsen (Sebastian)