Nyheter

Planerade takarbeten i sommar

Upphandling av takomläggningen för bägge våra tak är just nu genomförd, och arbetet beräknas pågå från Maj fram till ca Oktober. Bägge taken bedöms ha pappskikt som är nästan 90 år gamla (normal livslängd för papp brukar sättas till 40-50 år!) så omläggningen är således mycket nödvändig. Under arbetet rivs först allt tegel, läkt och gammal papp, varefter allt sen ersättes med nytt material. Samtliga skorstenar kommer att förses med ny plåt och ny taksäkerhet ska monteras. Kostnaden för entreprenaden beräknas bli drygt 5 MSEK, vilket finansieras med de tillgångar föreningen har på sina konton.

Arbetet kommer att utföras etappvis och kräva ställning runt bägge husen. På gården (främst grusgången) och mindre del av terrassen kommer det att finnas upplag med containers för rivningsmaterial samt även upplag för nytt material, så körning igenom gården kommer periodvis inte att fungera. Dock försöker vi hålla väg från ena hållet fram till portarna öppen under byggtiden. Ej heller kommer gästparkeringsplatserna på gården att kunna nyttjas denna sommar.

Startmöte för entreprenaden är planerat till sista veckan i April, och vi återkommer med mer info om detaljplaneringen så snart detta möte genomförts.

Frågan ska även behandlas vid årets stämma den 11:e april, då vi kan informera mer och även svara på frågor om projektet. 

Styrelsen / gm Sten