Nyheter

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2020-05-30

VÄLKOMNA till årsmötet 2020-05-30 kl 10.00

HANDLINGAR kladstrecket-årsmöteshandlingar 2020-05-30.pdf har nu utdelats i alla brevlådor - dock fattas ännu revisionsberättelse samt valberedningens förslag vilket utdelas senare.

Vi ber alla att ta hänsyn till Corona-smittorisken och inte närvara på mötet om man inte känner sig helt frisk. Om du känner dig sjuk ge då istället fullmakt till någon betrodd person i styrelsen eller grannarna som kan rösta på det sätt du önskar vid mötet.

/Styrelsen