Nyheter

BRF-portalen, nytillkommen infosida via Savetimes hemsida

Information om Savetimes BRF-portal finns nu upplagd på vår hemsida under "Föreningen/Ekonomi", där kan du läsa hur du får inloggningsuppgifter så du kan gå in och läsa alla data som registrerats där just för din lägenhet.

/Styrelsen gm Sten