Nyheter

Vem äger bokyllor mm på torkvinden i 26:an

Föreningen rensar nu ut och tömmer alla torkvindar. Det mesta bedöms som skräp men i port 26 finns bokhyllor mm som kan ha något värde, se bild Vem äger detta på torkvinden i port 26.docx

Alla torkvindarna (i port 20, 22 och 26) är nu låsta - men vill du komma åt grejor hör av dig till styrelsen/Sten Palmer 070-4584042 så ordnar vi med tillträde.

Har du intresse av att överta något från någon torkvind trots att du inte äger det - hör då också av dig till Sten så kan du få ta hand om sakerna innan vi kastar bort dem på Föreningsdagen 12:e Maj

/Styrelsen