Nyheter

Vindsröjningen - spegeldörrar att hämta!

Föreningen har ett 30-tal spegeldörrar på vindarna i Badstrandshuset som styrelsen avser att ta bort i det pågående arbetet att rensa upp allt det på vindarna som ej finns förvarat inne i respektive lägenhets förråd.

Dörrarna är överblivna efter de renoveringar som pågått i fastigheten alltsedan fastigheten byggdes, och bedöms som värdefulla då de är massiva och utförda enligt gammal hantverkstradition. Karmar saknas generellt, några dörrar är glasade, beslag saknas också till stor del och alla är naturligtvis behov av målning. Dörrbredder ca 70-80 cm. Dörrarna förvars dels på torkvindarna (främst i port 22 och 26) samt i två av föreningens förråd numrerade nr 54 & 55 i port 24 (Nr överst på dörren, och dessa förråd står olåsta just nu).

Der är nu fritt fram att gratis ta det antal dörrar man önskar förutsatt att man omedelbart transporterar bort dörren från vinden (eller ställer in den i eget vindsförråd), först till kvarn gäller !! - de dörrar som återstår kommer sedan i mars att säjas/eller doneras till byggnadsvårdsföretag som renoverar och säljer gammal byggnadsteknik.

Behöver du nyckel för att ta dig upp på vindarna där inte din portnyckel passar - tag kontakt med någon i styrelsen eller Annika Engström 08-6560639 så får du hjälp.

 

/Styrelsen