Nyheter

Vindsförråden Badstrandshuset

Vid styrelsens inventering av vindsförråd (Badstrandshuset) 2019-02-13 har 7 st vindsförråd visat sig sakna ägare, men ändå vara använda och låsta!

Om någon utöver sitt ordinarie (och med vit plastbricka markerade) vindskontor har annekterat något dessa vindsförråd ber vi er kontakta Styrelsen /Sten Palmer 070 458 40 42 så kan vi ordna ett hyreskontrakt för extra förråd – kostnad 250:-/m2,år (eller ca 300-400:-/kvartal), alternativt måste förrådet tömmas.

Om Styrelsen ej under februari månad fått någon kontakt med ägare av det som finns i vindsförrådet kommer vi att betrakta förrådet som övergivet, och det kommer då att tömmas och innehållet transporteras till soptipp i samband med den allmänna vindsrensning som utförs under mars månad.

OBS allt som är uppställt i vindarnas gångar måste också tas bort annars försvinner det i mars månads utrensning/städning.

Styrelsen / gm Sten