Nyheter

Portbelysningen utanför port 22 och 24 förblir släckt en tid

För den jordfelsbrytare som löst ut ett flertal gånger och då släckt belysningen i trapphus 22 och 24 har eftersökning av jordfelet pågått under en tid. Vi är nu övertygade om att felet finns i någon av utebelysningarna utanför port 22 och 24. Dessa är därför nu släckta/frånkopplade i centralen och felet är anmält till Åkerlunds. Reparation kan dock utföras först när vi har bättre/varmare väderlek, då allt just nu är fastfruset. Det kan således dröja någon månad eller två innan vi kan tända dessa två utebelysningar igen. 

Styrelsen /gm Sten