Nyheter

Elavbrottet i port 24 fortsätter!

Dagens felsökning för den jordfelsbrytare som löser ut har medfört att felet är nu lokaliserat till den grupp i centralen som förser trapphus 24 med el, varför denna har strängts ned så att övriga funktioner kan fungera. Felsökning fortsätter imorgon torsdag (24/1)

Styrelsen/ gm Sten