Nyheter

Hej alla medlemmar,

 

Anticimex har varit på besök efter det förekommit råttor och spillning i källaren. Anticimex bedömer att kemisk bekämpning behövs och har placerat ut betesstationer i bergrummet bredvid tvättstugan samt vid källarplan vid lägenhetsförråden som nås via garaget. Även en del rör och sprickor i väggarna har plomberats samt tätats och kommer löpande tätas under nästa vecka enligt rekommendation från Anticimex. Om ni uppmärksammar eventuella otätade håligheter så kan ni skicka ett mejl till oss i Styrelsen så ser vi till att detta åtgärdas när arbetarna är på plats nästa gång. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen (via Sebastian) 

OBS På grund av det dåliga vädret i veckan så är vår entreprenör Roseb försenade och har därför tillåtits även att arbeta på taket imorgon Lördag 20/8 (ca kl 9-16).

Trots ett flertal åtgärder har vi haft återkommande säkerhetsproblem med nedfall av tegelbitar/plåt mm ifrån taket och vi ber alla, speciellt ni som bor längs terrassen, att så långt som möjligt undvika att vistas där när arbete pågår. Vi ber också att de som noterar säkerhetsproblem att omgående rapportera detta (till ) och att dokumentera det som skett via bild, datum och kort beskrivning.

Styrelsen (gm Sten)

Ett par nycklar har hittats vid port 26. Återfås vid beskrivning.

Skicka ett mejl till styrelsemejlen på  

 

Mvh

Styrelsen (Sebastian)

Nu finns det lediga vindsförråd att hyra i port 20 och 24. Förrådet i port 20 är på 13 m2 och förrådet i port 24 är på 9 m2, årshyran för båda ligger på 260kr /m2.

Vid intresse kontakta

 

Mvh Styrelsen

Varning!!

Natten till onsdagen (9/6) hade vi någon som klättrade högt upp på ställningen vid port 20, vilket observerades från en balkong i port 22 och polis tillkallades, men när de anlände var klättraren borta. Vi vet inte om detta var ett pojkstreck eller en tjuv som avsåg att klättra in eller bara förbereda för inbrott - men hur som helst måste vi vara försiktiga och hålla fönster och balkonger stängda nattetid eller tid då vi inte är hemma.

Tyvärr är detta något som vi måste leva med när takentreprenaden pågår så alla uppmanas till försiktighet samt att hålla uppsikt. Upptäcker ni någon person som inte hör hemma på gården/terrassen fråga vad de gör där, och om någon klättrar på ställningen ring polis och anmäl allt ni sett till

Styrelsen /gm Sten