Nyheter

Föreningen har ett 30-tal spegeldörrar på vindarna i Badstrandshuset som styrelsen avser att ta bort i det pågående arbetet att rensa upp allt det på vindarna som ej finns förvarat inne i respektive lägenhets förråd.

Dörrarna är överblivna efter de renoveringar som pågått i fastigheten alltsedan fastigheten byggdes, och bedöms som värdefulla då de är massiva och utförda enligt gammal hantverkstradition. Karmar saknas generellt, några dörrar är glasade, beslag saknas också till stor del och alla är naturligtvis behov av målning. Dörrbredder ca 70-80 cm. Dörrarna förvars dels på torkvindarna (främst i port 22 och 26) samt i två av föreningens förråd numrerade nr 54 & 55 i port 24 (Nr överst på dörren, och dessa förråd står olåsta just nu).

Der är nu fritt fram att gratis ta det antal dörrar man önskar förutsatt att man omedelbart transporterar bort dörren från vinden (eller ställer in den i eget vindsförråd), först till kvarn gäller !! - de dörrar som återstår kommer sedan i mars att säjas/eller doneras till byggnadsvårdsföretag som renoverar och säljer gammal byggnadsteknik.

Behöver du nyckel för att ta dig upp på vindarna där inte din portnyckel passar - tag kontakt med någon i styrelsen eller Annika Engström 08-6560639 så får du hjälp.

 

/Styrelsen

Vid styrelsens inventering av vindsförråd (Badstrandshuset) 2019-02-13 har 7 st vindsförråd visat sig sakna ägare, men ändå vara använda och låsta!

Om någon utöver sitt ordinarie (och med vit plastbricka markerade) vindskontor har annekterat något dessa vindsförråd ber vi er kontakta Styrelsen /Sten Palmer 070 458 40 42 så kan vi ordna ett hyreskontrakt för extra förråd – kostnad 250:-/m2,år (eller ca 300-400:-/kvartal), alternativt måste förrådet tömmas.

Om Styrelsen ej under februari månad fått någon kontakt med ägare av det som finns i vindsförrådet kommer vi att betrakta förrådet som övergivet, och det kommer då att tömmas och innehållet transporteras till soptipp i samband med den allmänna vindsrensning som utförs under mars månad.

OBS allt som är uppställt i vindarnas gångar måste också tas bort annars försvinner det i mars månads utrensning/städning.

Styrelsen / gm Sten

Stockholms Stadsnät tar per 2019-03-28 över driften av vår Internetleverans.

Själva omkopplingen sker nästan momentant (flytt av ett antal kontakter från Ownits utrustning till den nya utrustningen från Stockholms stadsnät), men då omkopplingen utförs i fyra olika elrum på olika ställen i fastigheten kan kortvariga avbrott i leveransen just då uppstå.

Du som bara har Internet behöver inte göra någonting.

För de som har tilläggsbeställningar i form av IP-TV eller IP-telefoni hänvisar vi till den information som i dagarna har skickats ut från Stockholms Stadsnät och hänvisar även till deras kundtjänst om problem med tilläggstjänsterna skulle uppstå.

Styrelsen / gm Sten

För den jordfelsbrytare som löst ut ett flertal gånger och då släckt belysningen i trapphus 22 och 24 har eftersökning av jordfelet pågått under en tid. Vi är nu övertygade om att felet finns i någon av utebelysningarna utanför port 22 och 24. Dessa är därför nu släckta/frånkopplade i centralen och felet är anmält till Åkerlunds. Reparation kan dock utföras först när vi har bättre/varmare väderlek, då allt just nu är fastfruset. Det kan således dröja någon månad eller två innan vi kan tända dessa två utebelysningar igen. 

Styrelsen /gm Sten

Nordhems underleverantör meddelar att man får köpa låsspray...

En burk låsspray finns i golvhörnet innanför källarporten port 26.