Här nedan hittar du protokoll från föreningens stämmor.

Ladda ned

Icon representing an icon

  Årsmötesprotokoll 2018-05-29-signat.pdf
1-StämmoProtokoll 2018-06-19 Brf Klädstrecket 24- extra stämma.pdf

 

  
 

 

Den nya ekonomiska planen att gälla från 2019-01-01 har nu antagits vid extra stämma 2018-06-19, se protokoll och granskningsintyg nedan.

StämmoProtokoll 2018-06-19 Brf Klädstrecket 24- extra stämma.pdf 

Granskningsintyg 2018-06-01 av slutversion Ekonomisk Plan.pdf