Detta gäller om du vill hyra ut din bostad i andra hand:
  • För att få hyra ut din bostad så måste du ha tillstånd från styrelsen, även för kortare uthyrning.
  • Varje förfrågan bedöms från fall till fall, och det är viktigt att du beskriver varför du vill hyra ut och hur länge uthyrningen ska pågå.
  • Skicka din förfråga till . Styrelsen träffas en gång per månad, så tänk på att skicka din förfrågan i god tid.

Bra att känna till...

  • Föreningen tillåter ej korttidsuthyrning via Airbnb eller dylikt.
  • Kontrollera att den du hyr ut till har hemförsäkring med bostadsrättstillägg! Inre skador av bostaden vid uthyrning ansvarar och belastas hyresgästen för - ej bostadsrättsinnehavaren.
  • Hyresgästens namn får ej sättas ut på postbox eller dörr. Post adresseras till hyresgäst via C/O adressering.

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning