E-post:  eller via formulär

Skriftliga meddelande kan lämnas i föreningens brevlåda på Badstrandsvägen 24. 

Styrelsens arbete sker i det närmaste ideellt och för alla medlemmars bästa. Löpande beslut fattas vid de månatliga styrelsemötena. 

 

Är du intresserad av att engagera dig i föreningen och styrelsen?

Kontakta Valberedning via kontaktuppgifterna ovan.

 

Medlemmar i Styrelsen 2018

Ordförande
Marcus Nessle Åsbrink
   

Ledamöter

Natalie Ragnarsson (sekr)

Malin Bunge-Meyer

Camilla Strömberg

Sten Palmer (ekonomi)

      

 Suppleanter:

Marianne Söderström

Sara Lundberg