E-post:  eller via formulär

Skriftliga meddelande kan lämnas i föreningens brevlåda på Badstrandsvägen 24. 

Styrelsens arbete sker i det närmaste ideellt och för alla medlemmars bästa. Löpande beslut fattas vid de månatliga styrelsemötena. 

 

Är du intresserad av att engagera dig i föreningen och styrelsen?

Kontakta Valberedning via kontaktuppgifterna ovan.

 

Medlemmar i Styrelsen 2020

Ordförande
Camilla Strömberg
   

Ledamöter

Tord Sjöberg (sekr)

Sebastian Ziabari (ledamot)

Magdalena Prioux (ledamot)

Thom Herbell (ledamot)

Karin Lennermark (ledamot)

 

      

 Suppleanter:

Monica Melin (kassör)