Brf Klädstrecket 24 har god ekonomi och har därför kunnat erbjuda oförändrade månadsavgifter för medlemmarna de senaste åren.
Likviditeten är god och föreningen har tillgångar i form av 3 lokaler och 3 hyresrätter som på sikt kan omvandlas till bostadsrätter.

Föreningens ekonomi sköts av Savetime Ekonomikonsult AB, Box 4072, 10262 Stockholm.
Önskas autogirobetalning av utdebiterade avgifter ifylls bifogad blankett Autogiroanmälan intro.docx och insänds till Savetime. 

Önskas ersättning för utlägg för inköp åt föreningen ifylls bifogad blankett BRF Utlägg.pdf eller BRF Utläggsredovisning excel.xlsx och insänds till Savetime. OBS blanketten måste vara attesterad för att utbetalning ska kunna ske.

 

EKONOMISK PLAN

En ny ekonomisk plan för föreningen har vid 2018 års stämma antagits för att gälla från 2019-01-01. Se bilagor för nedladdning nedan.

På grund av den ombyggnad av affärslokaler till bostadsrätter som skett under 2017-2018 har andelstalen förändrats något varför en ny ekonomisk plan har utarbetats av vår konsult Galären AB. Planen kommer under juni månad 2018 att registreras hos Bolagsverket, och ska sedan tillämpas från 2019-01-01.

Den årliga avgiftshöjning om 2% som föreskrivs enligt såväl den äldre som den nya ekonomiska planen har på grund av föreningens mycket goda likviditet endast uttagits/genomförts 2 ggr (2012, 2013) under föreningens åttaåriga verksamhetstid.

När den större ombyggnad som just genomförts med 10 st nya lägenheter i souterrängplanet kommer en översyn av samtliga avgifter att utföras under våren 2019 så att beslut om ev. ändringar för andelstalen kan föreslås till stämman i maj 2019. Därvid ska justering av avgifterna ske så att en korrekt avgiftsfördelning i förhållande till de nya andelstalen gäller, inga justeringar större än i närheten av de 2% som den ekonomiska planen föreskriver förutses. Då de nyproducerade lägenheterna i övre källarplanet efter uppmätning visat sig ha något för lågt antagna preliminära andelstal/avgifter har redan beslut tagits om att hölja dessa avgifter med 3% från årsskiftet 2019-01-01.


Mer info finns också nedan i årsredovisningarna.

Ladda ned

Icon representing an icon       
REVIDERAD EKONOMISK PLAN 2018-06-01 Brf Klädstrecket 24.pdf  
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011